Tag- és szolgáltatási díjak

 

Az éves tagdíj az Egyesület 2014. április 5.-én megtartott közgyűlésének határozata, valamint a 2019. április 6-án megtartott közgyűlésen elfogadott módosítás szerint: 

 

  • Az alaptagdíj marad a korábban megállapított 4.000.- Ft. Ezt – a tiszteletbeli tagok kivételével – minden tag egységesen fizeti. Amelyik tagnak egy éven túl is tartozása van, annak a tagsági viszonya megszűnik. (Alapszabály 6.§.4.4.pont)

 

  • A kancadíj a kkv-s (kis-vagy közepes vállalkozó) tagok számára (mivel ezek lovai után az Egyesület normatív támogatásban részesül) 2.000.- Ft/ a törzskönyvbe a tárgyévben bejelentett, 3 éves vagy idősebb kanca.

 

  • A kancadíj a nem kkv-s (állami intézmény, önkormányzat, nem kisvállalkozó magánszemély stb) tagok számára — mivel az ő lovaik után nem jár támogatás — 8.000.- Ft/ a törzskönyvbe bejelentett kanca.

 

  • Annak érdekében, hogy a tenyésztési és kkv-s nyilvántartások időre beérkezzenek és lehetővé tegyék az Állattenyésztési Alap pályázat időbeni benyújtását, azon tagok, akik a közgyűlési meghívóval együtt kiküldött „Állomány-nyilvántartás és párosítási terv” nyomtatványt a közgyűléstől számított egy hónapon belül visszaküldik, kancánként 2.000.- Ft kedvezményben részesülnek.

 

  • Belépési díj 10.000.- Ft + az éves tagdíj és a kancadíj.

 

  • Azoknak a kívülállóknak, akik nem tagjai az Egyesületnek, de fajtatiszta lipicai lovukat törzskönyvben szeretnék tartani, ennek díja 20.000.- Ft/ló. Csak ennek előzetes befizetése után veheti igénybe az Egyesület szolgáltatását (pl. csikószám kiadás).
  • A törzskönyvi nyilvántartásba nem bejelentett kancák csikói csikószámot csak 20.000.- Ft különeljárási díj befizetése után kaphatnak.

 

A tagdíj befizethető sárga csekken vagy átutalással a Korona Takerékszövetkezetnél vezetett 61600025-10000434 bankszámlaszámra.

Facebook