Felhívás 80.000 Ft-os támogatás igényléséről!

Tisztelt Tenyésztőtársak!

A Magyar Közlöny 148/2020. számában megjelent Az agrárminiszter 31/2020. (VI. 22.) AM rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről, amely az alábbi linkről letölthető pdf formátumban.

LETÖLTÉS

A rendelet megjelenésével és a támogatás igénylésével kapcsolatban az alábbi részletekre hívjuk fel a Tagság figyelmét:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Az átmeneti támogatás mértéke vemhes kancánként: 80.000 forint.

A támogatás igénybevételének fontosabb feltételei:

  • az igénylő a törzskönyben tartott kancáját 2020. január 1. és 2020. június 30. között vemhesíti,
  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
  • nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
  • a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel. (Rendelkezik MVH-s regisztrációs számmal)

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban:

  • A támogatási kérelem 2020. július 28. és augusztus 10. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. A benyújtási felület megjelenéséről soron kívül tájékoztatjuk a Tagságot!
  • Az alapadatokon kívül a kérelemhez mellékelni kell:
    • a kérelmező részére kiállított, kanca fedeztetési vagy termékenyítési jegyzőkönyvének másolati példányát,
    • az állatorvos igazolását arról, hogy a kanca legalább 18 napos vemhes.

A támogatás igénylésével kapcsolatban érdeklődni lehet a 30/439-8328-as telefonszámon.

Prof. Dr. Szendrő Péter               Bocsi Csaba
társadalmi elnök                       ügyvezető elnök

Facebook