Fontos tájékoztatás!

Tisztelt Tenyésztőtársak!

Módosult a „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című (VP4-10.2.1.2-17 kódszámú) pályázati felhívás (a továbbiakban: PF), amely az alábbi linkre kattintva tölthető le.

LETÖLTÉS

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara összegyűjtötte a legfontosabb módosulásokat, melyek az alábbiak:

1. Azon kedvezményezettek számára, akik 2017-ben adtak be támogatási kérelmet – és akiknek így 2022. április 30-án véget érne a támogatási időszakuk – lehetőségük lesz a kötelezettségvállalási időszak egy évvel történő meghosszabbításra, így a kérelmet benyújtok számára is 6 évre módosulhat a kötelezettségvállalási időszak.

A 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók a kötelezettségvállalási időszak 6 évre, 2023. április 30-ig történő meghosszabbítását a Magyar Államkincstár által rendszeresített és közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik 2022. január 25-től 2022. február 22-ig terjedő időszakban. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonható az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2022. március 11-ig.

Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania.

Azonban a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

2. Fontos változás, hogy a hosszabbításban résztvevő kedvezményezettek számára a 6. évre külön szükséges készíteni egy előrehaladási tervet, melyet a hosszabbítási kérelem részeként kell benyújtani.

3. Kiegészítésre került az in vitro génmegőrzés esetében a hosszabbítás évére vonatkozó követelmény (PF 3.4.1. II. 2. b), d), és új f) pontokban), és az ezekhez kapcsolódó jogkövetkezményekben (PF 3.4.1. III. 7, 8, és új 11. pontokban)

4. A PF 3.4.1. II B. 5. pontjában és az 5.3. fejezetben az egy adott tenyészállat tenyészetben tartásának maximális támogatható ideje módosult azon kedvezményezettek esetében, akik 6 éves kötelezettségvállalást tesznek.

5. Aktualizálásra kerültek a támogatási összegek

A PF 5.3. fejezetében megemelésre kerültek a támogatási összegek, az emelt összegek a 2022. május 1-től induló gazdálkodási évre vonatkoznak.

6. További fontos változás, hogy a 2017-ben támogatást igénylők esetén lehetőség van 6. kifizetési igénylés benyújtására, azonban ennek igénybevételéhez a támogatást igénylőnek minden esetben nyilatkoznia kell, illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27- i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségeket is teljesíteni kell.

 

Bocsi Csaba
ügyvezető elnök

 

Facebook