Gyászhír

Tisztelt Tenyésztőtársak!

Megrendülve tudatjuk egyesületünk tagjaival, a lipicai lovat tenyésztők közösségével, hogy tenyésztőtársunk Böröcz József, az egyesületünk tenyésztő bizottságának tagja gyógyíthatatlan betegségben, tragikus körülmények között, a mai nap reggelén

2020. május 4-én, életének 53. évében elhunyt.

Jóska több mint egy negyedszázadon át kiemelkedő egyénisége volt az egyesületünknek. Mindvégig megbecsült személyként nem csak szakmai, hanem emberi kvalitásai révén is fontos tagja volt a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesületének. Elismertségét tükrözte, hogy hosszú időn keresztül részt vállalt  a tenyésztő bizottság munkájában. Tudásával, és tapasztalata révén nagyban hozzájárult egyesületünk célkitűzéseinek megvalósításához. Szakmai hozzáértését bizonyítja az a tény, hogy 25 év alatt több méncsikót jó szemmel kiválasztott és azokból a hozzáértő tartás és kiképzés után tenyészméneket nevelt.

Tenyészszemléknek, ménszemléknek aktív részeseként mindig elkötelezettje volt a lipicai fajtának. Figyelemmel kísérte a tenyésztőtársak állományának fejlődését, készségesen segített, ha tanácsokat kértek tőle.

Tenyésztői munkájának folytatására sajnos már nincs lehetősége. Sokat köszönhetünk Jóskának abban is, hogy a magyar lipicai fajtát életben tudtuk tartani és a közeljövőben a világörökség részévé válhat. Jóska gondolatai és törekvései tovább élnek emlékezetünkben.

Emlékét őrizzük, gondozzuk szeretettel, és kegyelettel búcsúzunk.

Erdőkövesd, 2020.05.04

 

          Szabó Károly                   prof. Dr. Szendrő Péter             Bocsi Csaba
tenyésztői bizottság elnöke               társadalmi elnök             ügyvezető elnök

 

Az alábbi képre kattintva képgaléria nyílik meg Böröcz Józsefről.

 

 

Facebook