Meghívó Közgyűlésre 2017. március 18. Lajosmizse

M e g h í v ó

 Tisztelt Tenyésztőtárs!

Értesítem, hogy Egyesületünk éves közgyűlését

2017.március 18-án 10 órai kezdettel tartjuk,

melyre ezúton tisztelettel meghívjuk.

Helyszín: Lajosmizse, Új Tanyacsárda

Napirend: 

  1. Elnöki köszöntő (Dr. Szendrő Péter)
  2. Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről (Dr. Pataki Balázs)
  3. Beszámoló az Egyesület 2016. évi gazdálkodásáról (Dr. Pataki Balázs)
  4. Tenyésztői bizottság beszámolója (Bocsi Csaba)
  5. Felügyelő bizottság beszámolója (Dr. Genzwein Ferencné)
  6. évi szakmai terv megvitatása és elfogadása (Dr. Pataki Balázs)
  7. évi költségvetés megvitatása és elfogadása (Dr. Pataki Balázs)
  8. Alapszabály módosítása
  9. Tenyésztési program módosítása
  10. Egyebek

Az alapszabály és tenyésztési program módosítására vonatkozó javaslat az Egyesület honlapján található.

Amennyiben a közgyűlés 10 órakor nem határozatképes, úgy ugyanezen a napon 10.30-kor azonos napirendi pontok megtárgyalásával megismételt közgyűlést tartunk, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Mellékelten megkülöm a 2017. évi „Állományjelentés és párosítási terv” nyomtatványt, melyet kérem, az aktuális adatok szerint szíveskedjenek kitöltve a közgyűlésre elhozni, vagy legkésőbb 2017. április 18.-ig visszaküldeni. Amennyiben Önnek 2016. évről esetlegesen tagdíjhátraléka lenne, úgy azt a közgyűlés időpontjáig, vagy a helyszínen rendezheti. A közgyűlésen szavazati joggal csak az a tag vehet részt, akinek tagdíj tartozása nincs.

A közgyűlés után minden tagtársunkat meghívunk egy közös ebéddel egybekötött baráti beszélgetésre.

Tök, 2017. február 20.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Szendrő Péter                                 Dr. Pataki Balázs

társadalmi elnök                                      ügyvezető elnök

Facebook