Ménvizsga és ménszemle 2023 Szilvásvárad

Tisztelt Tenyésztőtársak!

A Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete, 2023.05.24-én (szerdán) 10:00 órai kezdettel ménvizsgát és ménszemlét tart  Szilvásváradon, az Állami Ménesgazdaság Lovasközpontja területén.

Aki tenyészmén jelöltjét szeretné bemutatni, az alábbi nyomtatványt kitöltve, és az Egyesület e-mail címére (lipicaiegyesulet@gmail.com) 2023.05.21-ig visszaküldve teheti ezt meg.

Jelentkezési nyomtatvány: LETÖLTÉS

A ménszemlén-ménvizsgán történő részvétel feltétele, hogy a jelentkezési nyomtatvány a fenti határidőig beérkezzen az Egyesület e-mail címére!

Az állategészségügyi feltételekkel kapcsolatosan az alábbiak a mérvadóak:

1.) A rendezőknek biztosítaniuk kell, hogy az érkeztetés során ellenőrizhető legyen az állatok egészségügyi állapota. Az állatok beléptetésére egy bejáratot kell kijelölni.

2.) A rendezvényen kizárólag érvényes lóútlevéllel rendelkező, egyedileg tartósan megjelölt lovak vehetnek részt.

3.) A lóútlevél alapján az állatokat azonosítani kell a diagram, a jegyek, bélyegek, és – amennyiben szükséges, és van – az elektronikus azonosító jel száma alapján és a lóban található leolvasott chip számának összeegyeztetésével. Elengedhetetlen leolvasó készülék használata. A leolvasó készülékkel kb. 1-2 cm-es távolságból, a nyak mindkét oldalát, a lapocka-, és a szügytájékot is meg kell vizsgálni.

4.) A fajtatenyésztő egyesületek tenyésztési programja alapján, az őshonos magyar fajták esetén (kisbéri félvér, gidrán, furioso-north star, lipicai, nóniusz, magyar hidegvérű, shagya arab, hucul) a lovak sütése az egyetlen jelölési forma.

5.) A lóútlevél minden egyes oldalát – beleértve az UELN szám feltüntetését is – ellenőrizni kell. A hamisításra, jogtalan bejegyzésre utaló legkisebb gyanú esetén a lovat forgalmi korlátozás alá kell helyezni, és vizsgálatot kell elrendelni.

6.) A lóútlevélnek 1 éven belül elvégzett és negatív eredményű szerológiai vizsgálat alapján érvényes igazolást kell tartalmaznia a lovak fertőző kevésvérűségtől, három évnél nem régebbi immundiagnosztikai vizsgálat alapján takonykórtól, mének esetében tenyészbénaságtól való mentességről (lóútlevél VII. szakasza). A vizsgálatok igazolása eredményközlővel csak kivételes esetekben fogadható el, és ebben az esetben az ellenőrzést végző hatósági (jogosult) állatorvos a lóútlevélbe köteles bevezetni a vizsgálatra vonatkozó adatokat.

7.) A rendezvény területére csak egészséges állatok vihetők be a származási helyen kiállított megfelelő állatorvosi igazolással.

8.) Az állatok itatásához megfelelő számú ivóvíz vételi lehetőséget kell biztosítani. Az állatok szállításánál illetve a rendezvény ideje alatti elhelyezés során biztosítani kell azok állatvédelmi, állatjóléti igényeinek kielégítését. A rendezvényen résztvevő állatokat úgy kell tartani, hogy sem az emberek, sem egymás testi épségét ne veszélyeztessék.

9.) Gondoskodni kell a hulladék megfelelő gyűjtéséről, tárolásáról, majd annak megsemmisítéséről.

10.) A rendezvény állategészségügyi felügyeletét szolgáltató állatorvossal kötött szerződés alapján kell biztosítani a rendezvény egész időtartamára.

11.) Az Állategészségügyi Hatóság a rendezvény teljes időtartama alatt ellenőrizheti az üzemeltetés feltételeit és körülményeit, továbbá az állattartók állatvédelmi, állatjóléti kötelezettségeit.

 

Díjtétel (CSAK A MÉNVIZSGÁRA VONATKOZIK):

KKV-s tag esetén: 30.000 Ft önerő/mén

Nem KKV-s tag esetén: 200.000 Ft/mén

A fenti összeget – előzetesen – az Egyesület bankszámlájára (61600025-10000434) szükséges megfizetni, vagy a helyszínen készpénzben leróni a ménvizsga megkezdéséig.

A jelentkezéssel és a lebonyolítással kapcsolatban a 30/439-8328-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Bocsi Csaba
ügyvezető elnök

Facebook