Őshonos kancatámogatás új ciklus – részletes feltételek – Összeállítás a Nonius Lótenyésztő Egyesület jóvoltából

Őshonos kancatámogatás új ciklus – részletes feltételek

2016. január 19.

 

A pályázati felhívás címe, elérhetősége

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése

 

Támogatás igénylője

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Nébih Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a kötelezettségvállalási időszak első napján, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) az adott egyed tartójaként szerepel, azaz az általa tartott lovak egyedi, lóútlevélszám szerinti bejelentését a Lótartási hely bejelentő lap – tartás kezdete című nyomtatványon a Nébih felé megtette.

 

Támogatható egyedek köre

Az egyesület által törzskönyvezett, 2016. január 1-jén (2017. évi beadás esetén 2017. január 1-jén) 1 évet betöltött (2014. évi vagy korábbi születésű, 2017. évi beadás esetén 2015. évi vagy korábbi születésű) kancaivarú egyedek

 

Korábbi ciklusban részt vevő pályázókra vonatkozó információk

 • 2010. és 2011. évi pályázók tartási kötelezettsége már lejárt, 2016. évi beadás lehetséges
 • 2012. évi pályázók tartási kötelezettsége 2016. december 31-én jár le, 2017. évi beadás lehetséges

 

Támogatási összeg

500 EUR/kanca/év (a támogatás Forintban kerül kifizetésre, az átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtási évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyama)

 

Dátumok, határidők

  2016. évi támogatási kérelem
beadás esetén
2017. évi támogatási kérelem
beadás esetén
Támogatási kérelem beadása 2016. február 1-28. 2017. február 1-28.
Kötelezettségvállalási időszak 2016. január 1-2020. december 31. 2017. január 1-2021. december 31.
1. kifizetési kérelem beadása 2017. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap) 2018. évi egységes kérelem benyújtási időszaka (várhatóan május hónap)

 

A támogatás 5 éves kötelezettségvállalási időszakának
szakmai feltételrendszere és adminisztratív kötelezettségei

kotval net

 

A támogatás igénylésének menete

 • a támogatási kérelem benyújtása elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül az MVH beadási felületén
 • a támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok szkennelt formában történő feltöltése a kérelemhez

 

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok

 • a visszaküldött állományegyeztető lap szerint kiállított egyesületi igazolás (az igazolás nyomtatványa jelenleg nem áll rendelkezésre, a későbbiekben postai ajánlott küldeményként kerül kiküldésre)
 • többletpont számításához, amennyiben rendelkezésre áll:
  • családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat
  • agrárvégzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány
  • gazdasági társaság alkalmazottjának munkaszerződése, amennyiben az alkalmazott agrárvégzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra

 

Kérjük a Tenyésztőtársakat, hogy az egyesületi honlapot fokozott figyelemmel követni, az esetleges felmerülő kérdések esetén pedig a Tenyésztési Irodát keresni szíveskedjenek!

Facebook