Tisztújító közgyűlés Tápiószentmártonban

Tisztelt Tenyésztőtársak!

2023. április 29-én szombaton az Egyesület tisztújító közgyűlést tart. A jelölő bizottság a következő tagokból áll össze:

Bárdos György jelölő bizottság elnöke 06-30/422-3104 (Dél Magyarország)

Csajkás Péter 06-70/777-7200 (Közép Magyarország)

Grób Tamás 06-30/422-3104 (Dunántúl)

Pete János 06-30/517-6806 (Kelet Magyarország)

Szabó Károly 06-30/445-1360 (Észak Magyarország)

Az elnöki posztra történő ajánlást ezen személyeken keresztül lehet megtenni, illetve ők adnak tájékoztatást a választás kapcsán felmerülő esetleges kérdésekre. Keressék őket bizalommal.

Az egyesület választási bizottsága gyűjti össze a tagságtól érkező javaslatokat a tisztségek betöltésére. A jogszabályokban és az alapszabályban előírt feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tagja bármely tisztségre megválasztható, ill. bármely feladattal megbízható. Az egyesület bizottságaiba célszerű olyan tagokat delegálni, akik az elvégzendő  feladatoknak megfelelő végzettséggel rendelkeznek: pl. felügyelő bizottságba pénzügyi, jogi, gazdálkodási képzettséggel rendelkező tagok, a tenyésztői bizottságba állattenyésztési képzettséggel rendelkező tagokat a megfelelő színvonalú szakmai munkavégzés  érdekében.  Érdemes olyan személyt  megnevezni, aki vállalja a feladatot.

Szavazni az ügyvezető elnök személyére, a felügyelő bizottság tagjaira, a tenyésztő bizottság tagjaira, az etikai bizottság tagjaira lehet.

A jelöltek közül azok kapnak megbízást, akik a legtöbb szavazatot kapják.

Ügyvezető elnök többségi szavazással: 1fő

Felügyelő bizottság: a legtöbb szavazattal rendelkező 3 fő

Tenyésztő bizottság: a legtöbb szavazattal rendelkező 7 fő

Etikai bizottság: a legtöbb szavazattal rendelkező 3 fő

11. §. Tisztségviselők választásának szabályai:

A közgyűlés az egyesület ügyeinek intézésére, határozott időre 5 évre tisztségviselőket választ titkos és közvetlen szavazással az alábbiak szerint.

a. Az Egyesület ügyvezető elnökére, a felügyelő, tenyésztői és az etikai bizottságok tagjaira jelölését, bármely tag kezdeményezheti, a tisztség és a személy megjelölésével, valamint a jelölést leadó tag személyes adatainak megadásával. Jelölt az a rendes tag lehet, aki legalább három éve az egyesület tagja és tagdíjfizetési és adatszolgáltatási kötelezettségének folyamatosan eleget tett. A jelölést az egyesület irodájában személyesen, e-mailben vagy faxon, a meghirdetett közgyűlést megelőző munkanapon 16.00 óráig lehet leadni, amennyiben a közgyűlés napirendi pontjai között szerepel a tisztújítás. A közgyűlésen megjelent tag személyesen is állíthat jelöltet. A jelöltállítás lebonyolítására az elnökség jelölő bizottságot kér fel.

b. Az elnökválasztása során, amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a közgyűlésen jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok szavazatának 50% + 1 hányadát, úgy második fordulót kell tartani. A második fordulóban csak az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt indulhat. Ha a jelöltek valamelyike a második fordulóban sem szerzi meg az előírt 50%+1 szavazati arányt, úgy a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és új listát kell állítani, majd az előző szabályok szerint új választást tartani. Nyílt szavazással lehet eldönteni az ügyvezető elnök személyét, amennyiben csak egy jelölt van erre a pozícióra.

c. Az elnökség, valamint a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásakor a listán szereplő személyek közül – a felállítandó testület létszámának megfelelően – a legtöbb szavazatot kapott személyek tekintendők megválasztottnak.

d. Titkos szavazáskor, a szavazócédulákat az egyesület bélyegzőjével, illetve a levezető elnök aláírásával eredetiben el kell látni.

(1) A választott tisztségviselők mandátuma 5 év. A tisztségviselők újraválasztása lehetséges. A számláló bizottság megválasztása mindig az adott közgyűlés időtartamára érvényes. A társadalmi elnök megválasztása határozatlan időre történik.

(2) Titkos szavazást kell elrendelni, ha a tagok egyharmada kéri.

(3) Érvénytelen az a szavazólap, ahol:

(a) nem + vagy X jelet raktak a név melletti rublikába, vagy ha nem egyértelmű a jelzés,

(b) nem az Egyesület által kiadott szavazólapon történik a szavazás,

(c) ha nem szerepel a szavazólapon az Egyesület bélyegzőlenyomata.

(8) Érvénytelen a szavazat, amennyiben az adott bizottság tekintetében több személyre adtak szavazatot, mint ahány személy a bizottságban lehetséges, vagy ha az ügyvezető-, illetve a társadalmi elnök személyét tekintve egynél több jelöltre történik a szavazás.

Prof. Dr. Szendrő Péter sk.                  Szabó Károly sk.                             Bocsi Csaba sk.
társadalmi elnök                          tenyésztői bizottság elnöke                     ügyvezető elnök

Facebook